strona główna

ARCHIWUM

_

Ogłoszenie  przetargu - sprzedaży zboża - 3 - >>>>>>>>>>>>>>>  

________________________________________________________________________________________________

Przetarg II - zboże - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE  - praca - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

________________________________________________________________________________________________

Informacja o przyjęciu oferty - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13.02.2020r.

Zaproszenie do składania ofert - dostawa nawozu mineralnego - >>>>>>>>

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie pisemnego przetargu  na sprzedaży zboża - >>>>>>>>>>>>>>>>>

______________________________________________________________________

Informujemy, że ZS CKR w Krzelowie posiada do sprzedaży zboże:

1. Pszenica  -  75 - ton

2. Owies - 10 - ton

Przetarg zostanie ogłoszony.

__________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert na dostawy miału węglowego 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informacja o przyjęciu oferty na dostawę miału węglowego

Informujemy, że z dwóch ofert, które wpłynęły została przyjęta oferta:

                               Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „GREKO” Grzegorz Baniak Kielce ul. Daleka 25/43

Cena opału brutto 430 zł/t         Krzelów, 24.01.2020r.   

_______________________________________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E  Zaproszenie do składania ofert na dostawę miału węglowego    Krzelów, 15.10.2019r. >>>>>>

Informacja o przyjęciu oferty na dostawę miału węglowego

Informujemy, że z dwóch ofert, które wpłynęły została przyjęta oferta:

                               Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „GREKO” Grzegorz Baniak Kielce ul. Daleka 25/43

Cena opału brutto 379 zł/t   Krzelów,24.10.2019r.  

__________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 2018r.  >>>>>>

__________________________________________________________________________________________________________