BEZPIECZEŃSTWO – CYBERPRZEMOC – HANDEL LUDŹMI

BEZPIECZEŃSTWO – CYBERPRZEMOC – HANDEL LUDŻMI

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie dla całej społeczności szkolnej z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zarówno w szkole jak i poza nią.  Podczas spotkania młodzież otrzymała ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, o uzależnieniach oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Był również czas aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczniów oraz odpowiedzieć na indywidualne pytania.

Możesz również polubić…