Elektromechanik pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis zawodu:

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje:

  • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne, placówkach handlowych. Może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.