Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

1 września 2020r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna

4 – 17 stycznia 2021r. – ferie zimowe

1-6 kwietnia 2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

25-27 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty

25 czerwca 2021r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach