Konkurs profilaktyczny na zakładkę do książki

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Krzelowie

 

 

Konkurs profilaktyczny na zakładkę do książki

 

 

 

Wytęż swoją wyobraźnię
i wykonaj niepowtarzalną zakładkę do książki
w dowolnym formacie i dowolną techniką.

 

POWODZENIA 😊

 

„ZDROWY STYL ŻYCIA WOLNY OD UŻYWEK”

 

Cele konkursu:

 • promocja zdrowego stylu życia;
 • upowszechnienie wzorów i postaw zdrowotnych;
 • zwiększenie świadomości uczestników z zakresu zagrożeń związanych
  z używaniem środków zmieniających świadomość;
 • zaangażowanie uczestników do działań profilaktycznych;
 • kształtowanie estetyki;
 • zainspirowanie kreatywności u uczestników
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.

 

Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Krzelowie;
 • Termin konkursu: 22.04.2021 rok – 28.05.2021 rok
 • Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac, wykonanych
  w wybranej przez siebie technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek;
 • Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek;
 • Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej;
 • Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.;
 • Wymiary prac są nieograniczone;
 • Układ rysunku (pion/poziom): dowolny;
 • Treść i tytuł zakładki: powinna zawierać treści profilaktyczne, tytuł związany z promocją zdrowego stylu życia;
 • Zakładka powinna zawierać informację o twórcy: imię i nazwisko autora, klasę;
 • Zdjęcia prac biorących udział w konkursie należy przesyłać na adres mailowy:

teresasz2@onet.eu

rrenatap200@wp.pl

 • Po powrocie do nauczania stacjonarnego prace należy dostarczyć do biblioteki lub pedagoga;
 • Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, zostaną przekazane do biblioteki szkolnej;
 • Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej;
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

 

Organizator

 • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna oraz pedagog szkolny.

Możesz również polubić…