Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Opis zawodu:

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzi i urządzenia stosowane w rolnictwie. Identyfikuje podstawowe usterki pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych oraz wykonuje naprawy na podstawie dokumentacji technicznej.

Uczeń jest przygotowany do kierowania pojazdami silnikowymi oraz
do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B i T, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Uczeń jest przygotowany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych
  w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn
  i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Kwalifikacje:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
   w rolnictwie

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych może podjąć pracę
w  warsztatach mechanicznych serwisujących ciągniki, kosiarki i inne maszyny
i urządzenia rolnicze. Może także być zatrudniony jako mechanik pojazdów
 i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych oraz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego uzyskując dotacje i dofinansowania.

 

Może Ci się również spodoba