Niepubliczna Poradnia Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia „Pomocna Dłoń” Serdecznie Zaprasza:

Rodziców, Dzieci i Młodzież oraz Nauczycieli 

Bezpłatna terapia WWR 

Zapraszamy na BEZPŁATNĄ terapię dzieci z terenu województwa Świętokrzyskiego z opinią
o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydaną przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach WWR organizujemy zajęcia, mające na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością. Zajęcia te dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka. Realizowane są przez doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensoryczno-motorycznej oraz rehabilitantów. 

Dostępne terapie w ramach WWR:

 • Terapia integracji sensorycznej(SI)
 • Terapia pedagogiczna 
 • Terapia logopedyczna, neurologopedyczna 
 • Rehabilitacja
 • Trening EEG Biofeedback

Diagnoza i opinia 

Diagnozujemy i opiniujemy w sprawach: 

 • Oceny gotowości szkolnej
 • rozpoznawania specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Rozpoznawanie innych przyczyn trudności w nauce i w zachowaniu
 • Rozwoju mowy, języka i komunikacji 
 • Integracji sensoryczno-motorycznej
 • Trudności w rozwoju emocjonalnym 
 • Innych, wynikających ze specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży

 

Terapia dla dzieci i młodzieży  

Prowadzimy terapię dla dzieci i młodzieży:

 • Zaburzeń rozwoju mowy i języka 
 • Z niepełnosprawnością intelektualną
 • Z niepełnosprawnością narządu słuchu i wzroku
 • Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Wymagających integracji sensoryczno-motorycznej (SI) i rehabilitacji 
 • Treningów EEG-Biofeedback  

Prowadzimy działalność psychoedukacyjną 

Dla dzieci i młodzieży:

 • Kształtowanie umiejętności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
 • Rozwój osobisty 

Dla rodziców i nauczycieli:

 • Rozwój umiejętności wychowawczych
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami mowy i języka 

                                                                                                         

 WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel:+48 531 888 717 / +48 531 888 994 

 E-mail: poradnia@stsw.edu.pl

 www.poradnia.stsw.edu.pl

                                                                                 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Pomocna Dłoń” w Kielcach

Akademicka Fundacja Staropolska
ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 49
25-666 Kielce
tel. +48 531 888 717 / +48 531 888 994

www.poradnia.stsw.edu.pl

Możesz również polubić…