Wykaz  podręczników na rok szkolny  2020_2021 

1. Wykaz podręczników dla klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

             2. Wykaz podręczników dla klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki po SP

            3. Wykaz podręczników dla klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych po SP

               4. Wykaz podręczników dla klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki po Gim

              5. Wykaz podręczników dla klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych po Gim

                                                                                      6. Wykaz podręczników dla klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

                                                                                       7. Wykaz podręczników dla klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki