ROLNIK

ROLNIK

Opis zawodu:

Rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą z wykorzystaniem środków technicznych oraz z zastosowaniem rachunku ekonomicznego.

Uczeń jest przygotowany do kierowania pojazdem silnikowymi oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Uczeń jest przygotowany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
    i zwierzęcej,
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
    w rolnictwie,
  • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych,
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej,

Kwalifikacje:

  • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Rolnik może podjąć pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych
i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz korzystania
z unijnych środków finansowych.

 

Może Ci się również spodoba