Stypendium Burmistrza

Dnia 24 czerwca 2021 roku najzdolniejsza młodzież z Gminy Sędziszów
otrzymała stypendia przyznawane przez Burmistrza Sędziszowa pana
Wacława Szarka.
Uczniowie szkół odebrali stypendia i nagrody za szczególne wyniki w nauce,
osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej, a także za pracę
na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się
uczniowie naszej szkoły Mateusz Kwiecień kl. II Technikum Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki oraz Aleksandra Jońca kl. III Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych.
W uroczystym wręczeniu nagród przez Burmistrza Sędziszowa uczestniczyli
rodzice wyróżnionych uczniów i dyrektorzy szkół. Uroczystość uświetniły
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach.
Gratulujemy !!!

Możesz również polubić…