Święto Chrztu Polski

Uznaje się, że 14 kwietnia 966 roku,  prawdopodobnie w Wielką Sobotę, Mieszko I, przyjął chrzest, nazwany chrztem Polski. Przyjęty przez księcia Polan  chrzest oznaczał stopniową chrystianizację całego kraju. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla dalszych dziejów Polski. 

Wśród przyczyny, które nakłoniły Mieszka I do przyjęcia chrztu należy przede wszystkim dopatrywać się względów politycznych. Ówczesne państwa zachodniej Europy,  pod hasłem „nawracania” chciały poszerzać swoje terytoria. Idealnie do tego celu nadawały się ziemie należące do pogańskich Słowian.

Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa Mieszko I został zrównany z innymi władcami chrześcijańskiej Europy. Odtąd łatwiej mu było nawiązywać kontakty polityczne i kulturalne z innymi państwami.

Chrześcijaństwo miało również wpływ na rozwój Polski, bo to właśnie duchowni jako jedyni potrafili pisać i czytać. Duchowni zorganizowali i prowadzili kancelarię książęcą, pomagali w zarządzaniu państwem, wnosili w życie kraju zdobycze cywilizacyjne i duchowe chrześcijańskiego zachodu. I to oni zakładali pierwsze szkoły.

W celu uczczenia tej daty i tego  ważnego wydarzenie w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona rocznicy przyjęcia przez nasz kraj chrztu. Projekcję krótkiego filmu dotyczącego początków państwa polskiego, legend oraz przyczyn i skutków przyjęcia chrztu dla Polski poprzedziło wystąpienie nauczycieli historii i religii. Następnie uczennice klasy III technikum przedstawiły rys historyczny i wiersze, które miały przybliżyć okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 roku oraz podkreślić znaczenie tego faktu dla rozwoju  polskiej cywilizacji.

W 2019 roku Sejm ustanowił 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

Święto to obchodzone jest w Polsce po raz czwarty, pamiętajmy o nim i zachęcamy do świętowania przez wywieszenie flagi.                  

 

 

Możesz również polubić…