Technik Rolnik

TECHNIK ROLNIK

Opis zawodu:

Technik rolnik organizuje i prowadzi prace związane z produkcją roślinną
i zwierzęcą w celu pozyskania produktów rolnych, maszyny i urządzenia oraz prowadzi rachunek ekonomiczny.

W trakcie nauki uczniowie bezpłatnie uzyskują prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy). Zawód technik rolnik pozwala na prowadzenie gospodarstwa rolnego
i korzystania w pełni z pomocy w ramach programów UE dla rolnictwa.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
    i zwierzęcej,
  • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych,
  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • podstaw ekonomii i agrobiznesu.

Kwalifikacje:

  • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
  • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Technik rolnik może podjąć pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolniczych, marketingu produktów rolnych oraz we własnym gospodarstwie rolnym, agroturystycznym i ekologicznym.

 

Może Ci się również spodoba