Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIYCH

Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne. To zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy, daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej.

W cyklu kształcenia uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach: obsługi kelnerskiej, barmańskim, baristy, carvingu.

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, kawiarnie, bary, stołówki), w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w zakładach opieki zdrowotnej (sanatoria, szpitale), w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
i żywności oraz w internatach, hotelach, przedszkolach, domach opieki społecznej. Absolwent  może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Możesz również polubić…