strona główna

 

W skład zespołu wchodzą:

1) szkoły ponadgimnazjalne:

a) Technikum

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

c) Szkoła Policealna nr 2 (dla dorosłych)

2) Gimnazjum

3) Centrum Kształcenia Praktycznego

4) Szkolne Schronisko Młodzieżowe

5) Internat