Bezpieczeństwo – spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie

Bezpieczeństwo – spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji
i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie

Dnia 13 października 2021 r. po raz kolejny w murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zaproszeni goście przypomnieli wszystkim zebranym podstawowe zasady bezpieczeństwa, do których powinni dostosowywać się wszyscy, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Ważnym tematem, który został poruszony było zachowanie oraz bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych np. podczas pandemii COVID-19. Zajęcia prowadzone przez specjalistów przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole oraz poza nią.  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, pozostawiło w świadomości całej społeczności szkolnej wiedzę, którą systematycznie będziemy wykorzystywać. Akcję mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, zorganizował pedagog szkolny pani Renata Pajda przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie oraz Stacją SANEPID. Zajęcia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły.

 

Możesz również polubić…