Dzień Dziecka

“Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się

 – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”
 Paulo Coelho

 

W naszej szkole z okazji Dnia Dziecka zostało zorganizowane ognisko przez uczniów klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Stało się ono świetną okazją do integracji środowiska szkolnego. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze oraz dostarczyło wiele radości.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom.

 

 

Możesz również polubić…