KONKURSY PROFILAKTYCZNE

KONKURSY PROFILAKTYCZNE

Podejmując szereg działań profilaktycznych  promujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży, podnoszących świadomość na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, propagujących wiedzę na temat szkodliwości uzależnień oraz uświadamiając młodych ludzi o odpowiedzialności za swoje zdrowie uczniowie Naszej Szkoły włączają się w konkursy organizowane w szkole oraz konkursy zewnętrzne. W listopadzie 2021 roku uczniowie przystąpili do powiatowych konkursów organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jędrzejowie. W powiatowym konkursie multimedialnym „Młodość bez ryzyka” wyróżnienie otrzymał Błażej Rupiński uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, natomiast w powiatowym konkursie literackim „Pandemiczna rzeczywistość” wyróżnienie otrzymała Wiktoria Cieślak uczennica I klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Laureatom gratulujemy. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział.

 

 

Możesz również polubić…