Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy !

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa (powiat jędrzejowski znajduje się w strefie czerwonej.
Zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno–wychowawcze od
17.10.2020 do odwołania. Zajęcia lekcyjne będą prowadzone zdalnie
– dlatego też prosi się o przesłanie adresów e- mail ( semestr I) na
które będą dostarczane niezbędne materiały i zadania do nauki
Prowadzone będą tylko zajęcia praktyczne – pracownia produkcji
zwierzęcej, pracownia produkcji roślinnej i Pracownia techniki
rolniczej wg planu – na hali mechanizacji.

Możesz również polubić…