Pożegnanie maturzystów 2021

„Nie uda nam się mieć wszystkiego naraz,
 coś kończy się żeby coś mogło trwać …”

 

W piątek 30 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół CKR w Krzelowie uroczyście pożegnaliśmy klasy czwarte Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczystość odbyła się on-line.

Tegoroczne pożegnanie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu.  Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Szymańska życząc abiturientom spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów i zdania egzaminów maturalnych. Złożyła gratulacje uczniom wyróżniającym się na polu nauki oraz  podziękowała za pracę na rzecz szkoły.  Pogratulowała rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Podziękowała również  rodzicom, którzy uczestniczyli w życiu szkoły i poświęcili wiele czasu na pracę w Radzie Rodziców. Następnie głos zabrał wychowawca pan Grzegorz Płatek oraz przedstawiciele grona pedagogicznego kierując kilka ciepłych słów do naszych maturzystów, życząc dobrych wyników z egzaminu dojrzałości oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Ewa Puto szczególnie podziękowała Agnieszce Bartos uczennicy klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych za pracę w samorządzie uczniowskim i na rzecz szkoły. W imieniu klas maturalnych  Agnieszka Bartos podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za czteroletnią pracę z młodzieżą. Słowa pożegnania skierowali również do maturzystów przedstawiciele klas trzecich.

Kolejny fragment spotkania był poświęcony wspomnieniom. Maturzyści obejrzeli prezentację składającą się ze zdjęć ilustrujących ich udział w życiu szkoły. Było wiele wzruszeń. Życzymy samych sukcesów i trzymamy za Was kciuki!

 

Możesz również polubić…