Pożegnanie Maturzystów 2024

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci”.

Uroczystość zakończenia szkoły przez maturzystów to moment pełen wzruszeń i refleksji.  Dnia 26 kwietnia 2024 roku kolejny rocznik Absolwentów naszego technikum zakończył naukę i opuścił szkolne mury. Uroczystość rozpoczęła się  wprowadzeniem sztandaru oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie pani Dyrektor Ewa Puto powitała przybyłych gości i zwróciła się do absolwentów podsumowując 5 lat ich pracy, życząc im sukcesów na polu naukowym oraz spełnienia w życiu zawodowym. Podziękowała również Przewodniczącemu Rady Rodziców panu Grzegorzowi Wachowiczowi za owocną współpracę. Głos zabrali również zaproszeni goście: Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pan dr hab. inż. Sylwester Tabor – a zarazem absolwent naszej szkoły, Sekretarz Miasta i Gminy Sędziszów i Radna Powiatu Jędrzejowskiego pani  Małgorzata Muzoł, Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Szkoły w Krzelowie pan Mariusz Wawrzyło – Radny Powiatu Jędrzejowskiego oraz pan Artur Konarski, Agenci Ubezpieczeniowi  pani Urszula Banaś i pan Przemysław Banaś. W imieniu rodziców głos zabrała pani Wioletta Uchto, która podziękowała Dyrekcji, wychowawcy oraz nauczycielom za ogromną pracę edukacyjną.

Uczniowie po pięciu latach pełnych wyzwań
i zmagań odebrali upragnione świadectwa dojrzałości oraz dyplomy i nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, za reprezentowanie szkoły w różnych uroczystościach oraz za  aktywny udział w życiu szkoły.

Nagrodę ufundowaną przez Izbę Rolniczą otrzymał Kacper Bernaś, Nagrody Burmistrza Sędziszowa pana Wacława Szarka otrzymali Damian Jamrocha, Mateusz Uchto, Kacper Bernaś, nagrodę od firmy ubezpieczeniowej otrzymał Miłosz Mazur.

Następnie Maturzyści zaprosili nas do wspólnej podróży – oglądają przygotowaną prezentację multimedialną wspominaliśmy pięć lat nauki, wycieczki oraz niezapomnianą Studniówkę. Tradycyjnym zakończeniem uroczystości było pożegnanie  Maturzystów przez Samorząd Uczniowski.

Drodzy Absolwenci życzymy Wam, aby dzień ukończenia szkoły był dla Was nie tylko zakończeniem etapu nauki, ale był początkiem nowej, ekscytującej życiowej podróży, pełnej sukcesów, wyzwań
i spełnionych marzeń. Będzie nam Was brakowało!

Możesz również polubić…