Ślubowanie 2022

13 października 2022r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Weterynarii połączone
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Pani dyrektor Ewa Puto powitała wszystkich zebranych, szczególnie gości: pana Starostę Pawła Farynę, Wicestarostę panią Marię Barańską, Przewodniczącego Rady Rodziców pana Grzegorza Wachowicza
i licznie przybyłych rodziców uczniów klas pierwszych.
W  swoim wystąpieniu przypomniała historię Komisji Edukacji Narodowej, zwróciła uwagę na szczególną rolę nauczyciela w kształtowaniu postaw młodych ludzi i złożyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia z okazji nadchodzącego święta. Zwracając się do uczniów klas pierwszych wyraziła ogromną radość z faktu, że wybrali naszą szkołę i  życzyła zapału oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości.

Głos zabrali również zaproszeni goście. Pan Starosta docenił pracę całego grona pedagogicznego naszej szkoły, życzył wielu sukcesów zarówno nauczycielom jak również uczniom.

Pani Starosta również złożyła życzenia uczniom i całej społeczności szkolnej.

Przedstawiciel Rady Rodziców pan Grzegorz Wachowicz podziękował za codzienny trud nauczycieli
i pracowników obsługi, wraz z życzeniami na ręce pani dyrektor złożył symboliczny bukiet kwiatów.

W imieniu rodziców klasy pierwszej życzenia nauczycielom i gratulacje nowym uczniom złożyła pani Iwona Ciosk.

Błażej Rupiński odczytał życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Samorządu Uczniowskiego, zaś uczniom klasy pierwszej życzył aby w czasie nauki w naszej szkole nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które być może przetrwają lata.

Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali krótki program słowno – muzyczny, którego hasłem były słowa: CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ  Jana Amosa Komeńskiego, ciekawą częścią była prezentacja mulitimedilana prezentująca sylwetki uczniów w poszczególnych profilach technikum.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przy kawie.
Na pamiątkę tego święta rodzice dla każdego ucznia przygotowali kubek z logo szkoły.

 

Możesz również polubić…