Konkurs „Światowy Dzień Bez Tytoniu” – 31 maja

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Krzelowie

 

 

A gdyby tak każdy dzień był dniem bez papierosa ?

 

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym z okazji      
Światowego Dnia Bez Tytoniu – 31 maja

 

 

 

 

POWODZENIA

Temat konkursu: „Młodość wolna od tytoniu”

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
 • popularyzacja wiedzy o skutkach palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia;
 • naświetlenie problematyki uzależnienia od tytoniu w naszym społeczeństwie;
 • propagowanie przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego;
 • kreowanie wizerunku człowieka, który nie pali papierosów;
 • inspirowanie młodzieży w zakresie twórczego promowania niepalenia papierosów;
 • zaangażowanie uczestników do działań profilaktycznych;

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Krzelowie;
 • zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu związanego z tematyką konkursu;
 • praca może być wykonana dowolną techniką;
 • format pracy A3 lub A4
 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę;
 • pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą;
 • termin konkursu: 15.05.2021 – 05.2021;
 • wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane;
 • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz
  w gablocie szkolnej;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Organizator:

 • Organizatorem konkursu jest pedagog szkolny.

 

Możesz również polubić…