Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Opis zawodu:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

W cyklu kształcenia uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do  państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T (samochód osobowy i ciągnik rolniczy).

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi i maszyn stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn
  i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • organizowania prac związanych z konserwacją, naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
  w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Możliwość zatrudnienia absolwenta:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podjąć pracę
w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. Zawód daje uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz korzystania z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

Możesz również polubić…