UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W dniu 4 września 2023 r. w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Na uroczystym apelu spotkali się Dyrektor Szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów.  Pani dyrektor, Ewa Puto  powitała wszystkich zebranych  a szczególnie uczniów klas pierwszych i ich rodziców.  Przedstawiła nauczycieli i pracowników szkoły, a także przekazała podstawowe informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.  Ważnym akcentem było nawiązanie  do 84.  rocznicy wybuchu II wojny światowej i przedstawienie krótkiego montażu słowno- muzycznego w wykonaniu uczniów klasy II i V technikum . Cała społeczność szkolna minutą ciszy uczciła pamięć osób, które zginęły w tych tragicznych czasach. Następnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości – pan Artur Konarski, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy ,,Dębach pamięci Jana i Tomasza Kaczor” oraz tablicy pamiątkowej patrona szkoły Macieja Rataja. ,,Pamiętamy o tych, którzy ginęli z bronią w ręku pod biało-czerwonym sztandarem,  i o tych, których zamęczono w obozach i więzieniach.  A także o tych, którym wojna zamieniła codzienne życie w piekło. NIGDY WIĘCEJ WOJNY ”.  Po apelu uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym

Możesz również polubić…