Wynik zapytania ofertowego na sprzedaż 75 t. zboża

  W wyniku zapytania ofertowego wybrano ofertę

Firmy –    Anna Kuczera- Przybylik PPHU „AGRO ANCORNPOL”

          Siadcza 54B  42-436 Pilica

Zapytanie ofertowe (ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż 75t. zboża)

Dla firm, które złożyły oferty możliwość wglądu w szczegóły wyboru ofert – dostępne jest w siedzibie szkoły.

Możesz również polubić…