Zajęcia z przedstawicielami Policji

Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja w środowisku rówieśniczym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne oraz handel ludźmi to temat spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Zgromadzeni uczniowie dowiedzieli się czym jest przemoc

 

i agresja oraz jak mają postępować gdy są jej świadkami. Policjanci ostrzegli, że nieprzestrzeganie prawa może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednym

z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

Możesz również polubić…