Zakończenie roku szkolnego

Dnia 21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2023/2024.Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie od mszy świętej w kościele
św. Marcina w Tarnawie, następnie na świetlicy szkolnej po odśpiewaniu hymnu
państwowego głos zabrała pani Dyrektor Ewa Puto, która przywitała zaproszonych
gości pana Mariusza Wawrzyło – przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników
Szkoły w Krzelowie i Radnego Powiatu Jędrzejowskiego, pana Przemysława Banasia
przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, licznie przybyłych rodziców, kadrę
nauczycielską oraz pracowników szkoły i uczniów klasy pierwszej. Pani dyrektor
podsumowała miniony rok szkolny, pogratulowała uczniom wyników w nauce,
podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim
życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. Następnie
uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki
w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz za najwyższą frekwencję. Nagrodę za wzorową
frekwencję ufundowała firma ubezpieczeniowa, którą wręczył Przemysław Banaś.
W drugiej części uroczystości głos zabrała klasa pierwsza, która przedstawiła
w humorystyczny sposób montaż słowno – muzyczny. Uczniowie usłyszeli ostatni
dzwonek kończący rok szkolny 2023/2024. Tym samym młodzież rozpoczęła długo
wyczekiwane wakacje.
Życzymy wszystkim samych słonecznych chwil i zasłużonego wypoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!

Możesz również polubić…