Strona Główna

Ferie On-Line

W tym roku szkolnym ferie zimowe odbywają się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. […]

GRATULACJE DLA KAMILA

W ubiegły piątek (18.12.2020) Pani dyrektor oficjalnie wręczyła naszemu uczniowi Kamilowi Grabowskiemu z kl.II TMiR stypendium Starosty Jędrzejowskiego za uzyskanie […]

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy semestr I !

Od 11 grudnia prowadzone będą zajęcia praktyczne   –  pracownia produkcji zwierzęcej i pracownia produkcji roślinnej  – na hali mechanizacji. (11.12.2020 […]

Zdobądź zawód i doświadczenie razem z nami!Chcesz pracować w wymarzonym zawodzie?Zapisz się już dziś i zdobywaj wiedzę w naszej placówce!Czekają na Ciebie!


technikum
-Żywienia i usług gastronomicznych
-Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
-Leśne
-Ochrony Środowiska
-Weterynarii
-Obsługi turystycznej
-Turystyki wiejskiej
-Architektury krajobrazu
-Agrobiznesu
-Rolnicze
-Inżynierii środowiska i melioracji
-Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

szkoła branżowa I-go stopnia (3-letnia)
-Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
-Elektromechanik pojazdów samochodowych
-Cukiernik

Kurs kwalifikacyjny (dla dorosłych)
-W zawodzie Rolnik 613003
Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej R. 3.
Uprawnienia do przyjęcia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania funduszy unijnych

WIęcej niż szkoła
W ramach projektu uczniowie zyskali:
-płatne staże zawodowe
-dodatkowe zajęcia językowe, matematyczne i sportowe
Mogli ukończyć kursy:
-prawa jazdy kat. B i T jest w programie nauczania
-operatora wózków widłowych
-operatora kombajnów do zbioru zbóż
-operatora sieczkarni samobieżnych i prasy wysokiego zgniotu
-przygotowujący do egzaminu zawodowego
-barmański
-baristyczny
-kelnerski