O nas

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

O nas

 

Zespół Szkół CKR im. Macieja Rataja w Krzelowie

Historia Zespołu Szkół w Krzelowie sięga 1945 roku, kiedy to po zakończeniu wojny zostało

powołane przez Ministerstwo Rolnictwa Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. Dla potrzeb

powstającego liceum zaadoptowano pałac Wielopolskich. Do nowo wybudowanego budynku

szkoła została przeniesiona w 1970 roku. W ponad sześćdziesięcioletniej tradycji Zespołu

Szkół istniały różne kierunki kształcenia, głównie rolnicze i ekonomiczne. Jednak to ludzie

a nie mury tworzą historię każdej szkoły. Nasi absolwenci zajmują wysokie stanowiska

w administracji państwowej, są pracownikami naukowymi wyższych uczelni, działaczami

społecznymi, sportowymi, organizatorami życia kulturalnego. W rodzinnych miejscowościach

piastują funkcje sołtysów, wójtów, starostów.