NABÓR partnerów do projektu pn. „Intensyfikacja kształcenia zawodowego w ZS CKR im. Macieja Rataja w Krzelowie”

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Krzelowie ogłasza nabór na partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru nr: FESW.08.04-IŻ.00-003/23
Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

Możesz również polubić…