Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 28 września cała społeczność szkolna uczestniczyła w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program na wspólnym spotkaniu. Nad całością wyborów czuwali opiekunowie Pani Edyta Skiba i Renata Pajda oraz Komisja Skrutacyjna (Piotr Grzyb, Karol Kręgiel, Kacper Musiał). Na nich spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. W wyniku demokratycznych wyborów wybrano nowy skład Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został uczeń klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Kacper Zynek. Funkcję Zastępcy będzie pełniła uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Julia Dzięcioł. W skład Zarządu weszli uczniowie Karolina Burek uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Patrycja Wieczorek uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Marta Wodecka uczennica klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Opiekunem została wybrana pani Renata Pajda. Wszystkim gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnych stanowisk.

Możesz również polubić…