Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy !

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa (powiat jędrzejowski znajduje się w strefie czerwonej.
Zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczno –wychowawcze od
23.10.2020 do odwołania. Zajęcia będą prowadzone zdalnie
– dlatego też prosi się o przesłanie adresów e- mail ( semestr I) na
które będą dostarczane niezbędne materiały i zadania do nauki

Możesz również polubić…